PRINTVERSIE SPELREGELS

Algemeen.

-De 2deHandsmarkt is bedoeld om tweedehands spullen te verkopen.

-Wil je nieuwe spullen verkopen vermeld dit dan bij de aanvraag waarna wij zullen bepalen of dit is toegestaan.

-Aanwijzingen van medewerkers dienen te allen tijde worden opgevolgd.

-Je staat met een groot aantal andere standhouders, respecteer elkaar. Je bent hier te gast, gedraag je ook zodanig.

-Je verplicht zich om de standplaats tot de vooraf gemelde eind tijd van de markt te handhaven.

-Het te verkopen materiaal mag de afmeting van 1 meter niet overschrijden (dus geen bankstellen, bedden, kasten en dergelijke)

-Alle goederen dienen op of onder de tafel te staan. De gangpaden en (nood)deuren moeten vrij blijven voor de goede doorstroom en voor de veiligheid.

Reserveren/Aanmelden.

-De inschrijving is alleen mogelijk voor de eerstvolgende 2deHandsmarkt. Pas de dag na een 2deHandsmarkt kunt u zich per mail opgeven.

-De standhouders die aanwezig zijn op een markt krijgen op die dag als eerste de kans om direct een tafel te bespreken voor de eerstvolgende 2deHandsmarkt.

-Al onze contacten zullen een aantal weken voor de eerstvolgende 2deHandsmarkt een geheugensteuntje ontvangen via een mail.

-Om jezelf aan te melden voor de eerstvolgende 2deHandsmarkt kan je een mail sturen aan aanmelden@buurtverenigingdongen-west.nl of bellen* naar 0162-387781. (*tussen 18:00-20:00uur)

-De 2deHandsmarkt is verdeeld in meerdere lokalen. Je kunt bij inschrijving kiezen in welke lokaal je wilt staan. Ook kun je als opmerking de voorkeursplaats aangeven.

o   (Klik op foto voor vergroting)

-Je kunt maximaal 2 tafels (afmeting per tafel bedraagt minimaal 240*70cm) per persoon per aanvraag reserveren. Wij zullen de tafels dan ook naast elkaar reserveren. Indien dit niet mogelijk is nemen wij contact op om het te bespreken.

-Voor leden zijn de kosten €10,- per tafel en NIET leden €15,- per tafel.-

-Binnen 3 werkdagen ontvang je een melding van deelname aan de 2deHandsmarkt met het gereserveerde tafelnummer.

-Je krijgt nu 5 werkdagen de tijd om het verschuldigde inschrijfgeld over te maken op ons bankrekening nummer NL50RABO0111904854 t.n.v. buurtvereniging Dongen West met als opmerking “je naam + tafel nummer(s)”.

-Nadat de betaling heeft plaatsgevonden krijg je de definitieve bevestiging die je moet tonen (op uw mobiel of uitgeprint) bij het betreden van de 2dehandsmarkt. Kan je deze bevestiging niet overleggen wordt je niet toegelaten.

-Mochten wij na 5 werkdagen nog geen inschrijfgeld hebben ontvangen zullen wij de aanvraag annuleren.

-Met opgaaf van reden kan je tot 2 weken voor aanvang van de markt annuleren. Naar aanleiding van de reden bepalen wij of je recht hebt op restitutie. Tussen 2 weken en de dag zelf maak je geen spraak op restitutie.

Aankomst.

-Onze 2deHandsmarkt is gevestigd bij Cultureel centrum ’t Schouw Rembrandtstraat 69 5102DK te Dongen

-Op de dag van de 2deHandsmarkt kunt u zich tussen 09:00 – 09:30 uur melden bij de ingang van ’t Schouw. U kunt dan met max. 2 personen de goederen naar binnen brengen en uw tafel inrichten.

-De2deHandsmarkt zal voor bezoekers geopend zijn tussen 10:30-16:00uur.

Opruimen.

-De markt duurt tot 16.00 uur. Eerder de markt verlaten is erg vervelend voor uw collega-deelnemers en de sfeer op de markt en daarom niet toegestaan.

-Het is ten strengste verboden afval of meegebrachte spullen achter te laten. Wij bieden deze standplaatsen schoon aan, wij verwachten dan ook dat je de plaats weer schoon en netjes achterlaat.

Aansprakelijkheid en verzekeringen.

-De vereniging kan niet verantwoordelijk en/of aansprakelijk worden gesteld voor vermissing en/of schade in welke vorm dan ook. Deelnemers zijn verplicht zelf zorg te dragen voor verzekering van hun eigendommen en hun aansprakelijkheid jegens derden. Schade toegebracht aan in huur gekregen tafels komen voor rekening van de huurder.

Annuleringsvoorwaarden.

-Met opgaaf van reden kan je tot 2 weken voor aanvang van de 2deHandsmarkt annuleren. Naar aanleiding van de reden bepalen wij of je recht hebt op restitutie. Tussen 2 weken en de dag zelf maakt je geen spraak op restitutie

Ten slotte

-Overal waar deze spelregels niet in zijn voorzien is de uitspraak van de vereniging bindend.

**tussen 18:00-20:00 uur